przepływomierze ultradźwiękowe, przepływomierze elektromagnetyczne

WSTĘP

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami każdy obiekt gospodarki wodno-ściekowej zobligowany jest do rozliczania się z ilości odprowadzanych ścieków. Problematyka tego typu rozliczeń i związanych z nimi układami pomiarowymi wymieniana jest w kilku obowiązujących aktach prawnych – m.in.: w ustawach, np: „Prawo wodne”, „Prawo ochrony środowiska”, Rozporządzeniach Rady Ministrów oraz innych.

Przeplywomierze FLOWBOX

Aktualnie znanych jest wiele metod dokonywania pomiarów przepływu cieczy na obiektach gospodarki wod-kan. W zależności od aplikacji i lokalnych uwarunkowań pomiar przepływu odbywać może się w warunkach grawitacyjnych lub ciśnieniowych m.in. za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego, elektromagnetycznego lub dopplera.
W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe rozwiązania (oprócz dostawy możliwy również montaż, uruchomienie oraz dalszy nadzór) dla różnych warunków przepływu, w oparciu o różne rodzaje przepływomierzy. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz setki wdrożonych aplikacji są niewątpliwym atutem naszej firmy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dalszej współpracy.

PRZYKŁADOWE INSTALACJE DI-BOX

WARUNKI GRAWITACYJNE – pomiary przepływu

Jednym z bardziej ekonomicznych i sprawdzonych sposobów pomiaru przepływu cieczy w warunkach grawitacyjnych jest pomiar w oparciu o metody piętrzeniowe. W metodzie tej dokonuje się pomiaru spiętrzenia przepływającej cieczy przez element pomiarowy (koryto pomiarowe lub przelew mierniczy). Pomiaru poziomu dokonuje się przy użyciu bezkontaktowego czujnika ultradźwiekowego lub radarowego, a następnie wielkość ta przeliczana jest przez przetwornik pomiarowy na wielkość natężenia przepływu. Z uwagi na dokładność tej metody pomiarowej, łatwość montażu i stosunkowo niskie koszty zestawu pomiarowego cieszy się ona dużym zainteresowaniem.

Budowa zestawu

Przepływomierz ultradźwiekowy FLOWBOX
Element piętrzacy:
Koryto pomiarowe (zwężka) Palmer-Bowlus’a z uchwytem czujnika
Koryto pomiarowe (zwężka) Venturi’ego z uchwytem czujnika
Koryto pomiarowe (zwężka) Parshall’a z uchwytem czujnika
Przelew mierniczy z uchwytem czujnika

WARUNKI CIŚNIENIOWE – pomiary przepływu

Do pomiarów przepływu cieczy w zamkniętych instalacjach ciśnieniowych polecamy przepływomierze elektromagnetyczne. Mierzą one przepływ cieczy prądoprzewodzących – czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i obojętnych chemicznie oraz prądoprzewodzących mieszanin i pulp. Przewodność elektryczna mierzonego medium dla wykonania standardowego powinna być większa od 5 mS/cm. Urządzenia nie powodują spadku ciśnienia i nie posiadają części ruchomych. Zobacz: pełna informacja na temat przepływomierza elektromagnetycznego