przepływomierze ultradźwiękowe, przepływomierze elektromagnetyczne

WSTĘP

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami każdy obiekt gospodarki wodno-ściekowej zobligowany jest do rozliczania się z ilości odprowadzanych ścieków. Problematyka tego typu rozliczeń i związanych z nimi układami pomiarowymi wymieniana jest w kilku obowiązujących aktach prawnych – m.in.: w ustawach, np: „Prawo wodne”, „Prawo ochrony środowiska”, Rozporządzeniach Rady Ministrów oraz innych.

Przeplywomierze FLOWBOX

Współcześnie znanych jest wiele metod dokonywania pomiarów przepływu cieczy na obiektach gospodarki wod-kan. W zależności od aplikacji i lokalnych uwarunkowań pomiar przepływu odbywać może się w warunkach grawitacyjnych lub ciśnieniowych m.in. za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych, radarowych lub elektromagnetycznych.

Firma DI-BOX od kilkunastu lat oferuje kompleksowe rozwiązania, dotyczące opomiarowania przepływu cieczy i ścieków. Oprócz dostawy gotowych urządzeń realizujemy również montaże, uruchomienia, oraz dalszy nadzór, a także okresowe kampanie pomiarowe przepływu dla różnych warunków, w oparciu o różne rodzaje przepływomierzy. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz tysiące wdrożonych aplikacji, z wykorzystaniem przepływomierzy, są niewątpliwym atutem naszej firmy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, składania zapytań ofertowych i dalszej współpracy!

PRZYKŁADOWE INSTALACJE DI-BOX

WARUNKI GRAWITACYJNE – przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX

Dedykowany do warunków grawitacyjnych przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX naszej produkcji, pracuje – zgodnie z wytycznymi odpowiedniej normy ISO lub katalogu UNIKLAR-77 – w oparciu o metodę piętrzeniową. Urządzenie przelicza wartość chwilowego podpiętrzenia cieczy, w korycie pomiarowym lub przelewie mierniczym, na wartość natężenia chwilowego przepływu. Z uwagi na dokładność tej metody pomiarowej, łatwość montażu oraz stosunkowo niskie koszty zestawu pomiarowego FLOWBOX, cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem.

Budowa zestawu

Przepływomierz ultradźwiekowy FLOWBOX
Element piętrzacy:
Koryto pomiarowe (zwężka) Palmer-Bowlus’a z uchwytem czujnika
Koryto pomiarowe (zwężka) Venturi’ego z uchwytem czujnika
Koryto pomiarowe (zwężka) Parshall’a z uchwytem czujnika
Przelew mierniczy z uchwytem czujnika

WARUNKI CIŚNIENIOWE – pomiary przepływu

Do pomiarów przepływu cieczy w zamkniętych instalacjach ciśnieniowych polecamy przepływomierze elektromagnetyczne. Mierzą one przepływ cieczy prądoprzewodzących – czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i obojętnych chemicznie oraz prądoprzewodzących mieszanin i pulp. Przewodność elektryczna mierzonego medium dla wykonania standardowego powinna być większa od 5 mS/cm. Urządzenia nie powodują spadku ciśnienia i nie posiadają części ruchomych. Zobacz: pełna informacja na temat przepływomierza elektromagnetycznego.