Przedmiot oferty

Przedmiotem naszej oferty jest dostawa przepływomierza ultradźwiękowego FLOWBOX do pomiaru przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych przy użyciu koryta pomiarowego Palmer-Bowlus’a. Na życzenie możliwy jest również montaż, uruchomienie* oraz przekazanie przepływomierza do użytkowania. Prowadzimy również sprzedaż poszczególnych elementów naszego zestawu pomiarowego (np. samo koryto Palmer-Bowlus’a).


* Uruchomienie naszego przepływomierza na obiekcie (w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych wyrobów) jest bardzo proste i w większości przypadków nie wymaga wizyty wyspecjalizowanego serwisu – dostarczamy zestaw fabrycznie zaprogramowany (do danego typu koryta) oraz wstępnie wykalibrowany (ustawienia wymaga tylko jeden parametr).

Budowa zestawu pomiarowego

Koryto pomiarowe (zwężka) Palmer-Bowlus’a z uchwytem czujnika
Przepływomierz FLOWBOX
* Przepływomierz FLOWBOX = Ultradźwiękowy czujnik poziomu z kablem łączącym + Przetwornik M1600
koryto Palmer-Bowlus'a ZPB

Założenia

Opisywany poniżej pomiar natężenia przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych o przekroju okrągłym, w oparciu o koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a, dokonywany jest metodą piętrzeniową, na podstawie przeliczenia przez przetwornik pomiarowy aktualnego poziomu (spiętrzenia) cieczy na wielkość natężenia przepływu (wskazania przepływu chwilowego oraz sumarycznego). Elementem spiętrzającym ciecz jest koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a (zwane również potocznie zwężką pomiarową Palmer-Bowlus’a lub zwężką ZPB), które montowane jest na rurociągu / kanale. Wielkość spiętrzenia cieczy mierzona jest przez czujnik ultradźwiękowy (opcjonalnie radarowy) zamontowany nad korytem.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie laminarnego przepływu cieczy przez koryto pomiarowe oraz zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu.

Do pobrania dla projektantów
Przykładowe instalacje koryt ZPB z przepływomierzem FLOWBOX
Budowa zestawu – koryta pomiarowe ZPB

Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a

Koryto pomiarowe (zwężka pomiarowa) Palmer-Bowlus’a, zgodnie z normą ISO 4359:1983 „Liquid flow measurement in open channels. Rectangular, trapezoidal and U-shaped flumes”, jest jedną z prefabrykowanych zwężek przeznaczonych do pomiaru przepływu w przewodach grawitacyjnych. Jest zalecana dla kanałów grawitacyjnych o przekroju okrągłym, jak również dla rurociągów pracujących bezciśnieniowo. Zwężka zapewnia ścisłą relację pomiędzy poziomem jej napełnienia oraz natężeniem przepływu cieczy w kanale, bądź rurociągu.

Zalety

  • optymalna dokładność pomiaru natężenia przepływu cieczy
  • znormalizowane wymiary koryta
  • łatwość zabudowy w kanale o przekroju kołowym lub rurociągu
  • łatwość montażu koryta

Wykonania i wymiary koryt ZPB (wymiary w mm)

Typ koryta DN Q nom m3/h L B
ZPB100 110 12 800 155
ZPB160 160 45 800 210
ZPB200 200 70 1190 250
ZPB250 250 130 1190 305
ZPB300 315 220 1400 368
ZPB400 400 450 1500 450
ZPB500 500 730 1700 550
ZPB600 630 980 2000 685
ZPB800 800 1700 2600 860
ZPB1000 1000 4380 3500 1050
zpb wykonania zwężek Palmer-Bowlusa

Koryta ZPB – wykonania specjalistyczne

  • z BOCZNYM KOMINEM POMIAROWYM, umożliwiające pomiar przepływu cieczy spienionej
  • z NONIUSZEM, umożliwiające obsłudze wzrokowe, szacunkowe określenie aktualnego poziomu natężenia przepływu w rurociągu, bez konieczności instalowania elektronicznej aparatury pomiarowej
  • w wersji HERMETYCZNEJ (antyodorowej)
  • w wersji FLOWBOXplus, umożliwiające dodatkowy jakościowy pomiar cieczy (pH, tlen, redox, konduktywność) przepływającej przez koryto pomiarowe.