Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest dostawa przepływomierza ultradźwiękowego do pomiaru przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych przy użyciu koryta pomiarowego Parshall’a. Oprócz sprzedaży kompletnych zestawów, prowadzimy również sprzedaż poszczególnych jego elementów (np. samo koryto pomiarowe Parshall’a). Na życzenie możliwy jest również montaż, uruchomienie* oraz przekazanie przepływomierza do dalszego użytkowania.


* Uruchomienie naszego przepływomierza na obiekcie (w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych wyrobów) jest bardzo proste i w większości przypadków nie wymaga wizyty wyspecjalizowanego serwisu – dostarczamy zestaw fabrycznie zaprogramowany (do danego typu koryta) oraz wstępnie wykalibrowany (ustawienia wymaga tylko jeden parametr).

Budowa zestawu pomiarowego

Koryto pomiarowe (zwężka) Parshall’a z uchwytem czujnika
Przepływomierz FLOWBOX
* Przepływomierz FLOWBOX = Ultradźwiękowy czujnik poziomu z kablem łączącym + Przetwornik M1600
zwężka Parshalla

Założenia

Opisywany poniżej pomiar natężenia przepływu cieczy, w oparciu o koryto pomiarowe Parshall’a, dokonywany jest metodą piętrzeniową w kanałach o przekroju prostokątnym, na podstawie przeliczenia przez przetwornik pomiarowy poziomu (spiętrzenia) cieczy na wielkość natężenia przepływu. Elementem spiętrzającym ciecz jest koryto pomiarowe (zwężka pomiarowa) Parshall’a, które montowane jest w kanale / rurociągu. Wielkość spiętrzenia cieczy mierzona jest przez czujnik ultradźwiękowy (opcjonalnie radarowy) zamontowany nad korytem.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie laminarnego przepływu cieczy przez koryto pomiarowe oraz zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu.

Budowa zestawu – koryta P

Koryto pomiarowe Parshall’a

Koryto pomiarowe (zwężka pomiarowa) Parshall’a, zgodne z normą ISO 9826, przeznaczone jest do pomiaru objętościowego natężenia przepływu w kanałach o przekroju prostokątnym ze spływem grawitacyjnym. Wykonane ze stali kwasoodpornej umożliwiają dokonywanie pomiarów zgodnie z zakresami podanymi w poniższej tabeli.

Przykładowe koryta (zwężki) pomiarowe Parshall’a firmy DI-BOX


Montaż koryta polega z reguły na zabetonowaniu go w odpowiednio przygotowanym kanale prostokątnym, w którym panują warunki przepływu uspokojonego. Warunki takie można uzyskać zachowując m.in. odpowiednie spadki oraz minimalne długości kanałów dopływowego i odpływowego. Przy doborze zakresu pomiarowego należy pamiętać, że pomiary dokonywane w zakresie niższym od podanego dla danego typu zwężki obarczone będą zwiększonym błędem.

Uwaga! Istnieje możliwość dostawy koryta (większe gabaryty) pod wskazany adres, na szczególnie atrakcyjnych warunkach.

Wykonania i wymiary koryt Parshall’a (wymiary w cm)

Typ koryta Q m3/h A L B D X Y
P1 1-20 16,75 63,5 24,8 2,54 24,2 2,86
P2 2-48 21,35 77,5 28,6 5,08 27,6 4,28
P3 3-151 25,88 91,5 49,2 7,62 31,1 5,71
P4 5-470 39,69 152,4 69,6 15,24 41,4 11,43
P5 9-907 57,47 162,6 87,6 22,86 58,8 11,43
P6 11-1640 84,46 286,7 99,06 30,48 91,4 22,9
P7 15-2509 102,6 294,3 99,06 45,7 96,5 22,9
P8 43-3373 120,7 301,9 99,06 61,0 101,6 22,9
P9 61-5137 157,2 316,9 99,06 91,4 111,8 22,9
P10 162-9000 230,2 346,7 99,06 152,4 132,1 22,9

zwężka_p_wymiary
Legenda:
1 – Koryto pomiarowe Parshall’a
2 – Studzienka
3 – Kanał dopływowy
4 – Czujnik ultradźwiękowy
5 – Kanał odpływowy

Przykładowe instalacje naszych koryt