Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest opomiarowanie niewielkich ilości ścieków w warunkach spływu grawitacyjnego. W zależności od rodzaju kanalizacji proponujemy:

  • do opomiarowania ścieków w kanałach o przekroju kołowym – koryto Palmer-Bowlus’a ZPB 100 lub ZPB 160 oraz przepływomierz FLOWBOX
  • do opomiarowania ścieków w kanałach o przekroju prostokątnym – koryto Parshall’a P1 lub P2 oraz przepływomierz FLOWBOX

Zasada działania

Pomiar ilości ścieków dokonywany jest na podstawie przeliczenia przez przetwornik mikroprocesorowy wysokości cieczy w korycie pomiarowym, mierzonego za pomocą czujnika ultradźwiękowego, umieszczonego nad korytem. Na wyświetlaczu przetwornika wskazywana jest wartość natężenia przepływu chwilowego i wartość przepływu całkowitego. Przetwornik jest fabrycznie zaprogramowany do konkretnego koryta pomiarowego.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy z koryta pomiarowego.

ZAKRESY POMIAROWE KORYT Palmer-Bowlus’a:

  • ZPB 100 – pomiary już od 0,1m3/h do 12m3/h
  • ZPB 160 – pomiary już od 0,5m3/h do 45m3/h
Zobacz pełną informację o zestawie pomiarowym:

ZAKRESY POMIAROWE KORYT Parshall’a:

  • P1 – zakres pomiarowy od 1 do 20 m3/h
  • P2 – zakres pomiarowy od 2 do 48 m3/h
Zobacz pełną informację o zestawie pomiarowym: