Przedmiot oferty

Przedmiotem naszej oferty jest dostawa, montaż i uruchomienie przepływomierza do opomiarowania rzeczywistej ilości odprowadzanej wody deszczowej do kanalizacji miejskiej (pomiar ilości wody deszczowej)

Teoria

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „podatek od deszczu” można pobierać za deszczówkę, która trafia do kanalizacji z „powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni”. Mogą to być różne powierzchnie utwardzone m.in. tereny przemysłowe czy handlowe, lotniska, parkingi i inne place. Podatek od deszczu może być też pobierany od deszczówki kierowanej do kanalizacji z dachów budynków.

Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych określa się zazwyczaj jako iloczyn powierzchni płaszczyzn (przewidzianych do objęcia opłatą) oraz wysokości opadów atmosferycznych na danym obszarze.

Przykładowe instalacje naszej aparatury

Budowa zestawu pomiarowego

  • Koryto pomiarowe (zwężka) Palmer-Bowlus’a z uchwytem czujnika
  • Przepływomierz FLOWBOX

* Przepływomierz FLOWBOX = Ultradźwiękowy czujnik poziomu z kablem łączącym + Przetwornik M1600
opomiarowanie wód deszczowych

Założenia

Omawiany pomiar w korycie pomiarowym Palmer-Bowlus’a, przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowego FLOWBOX, jest piętrzeniową metodą pomiarową przepływu. Elementem piętrzącym ciecz i normalizujący sposób jej przepływu jest koryto pomiarowe ZBP z zamontowanym nad nim czujnikiem ultradźwiękowym (opcjonalnie radarowym), który mierzy poziom podpiętrzenia cieczy. Informację o poziomie urządzenie przekazuje do przetwornka pomiarowego przepływu M1600, który zgodnie z odpowiednią formułą przeliczeniową, wyznacza dla zadanego poziomu aktualne natężenie przepływu cieczy.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy z koryta pomiarowego.

Zobacz pełną informację o zestawie pomiarowym: