Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest dostawa przepływomierza ultradźwiękowego do pomiaru przepływu cieczy w kanałach grawitacyjnych, przy użyciu przelewu mierniczego. Prowadzimy również sprzedaż poszczególnych elementów zestawu pomiarowego (np. same przelewy mierniczne). Na życzenie możliwy jest również montaż, uruchomienie* oraz przekazanie przepływomierza do użytkowania.


* Uruchomienie naszego przepływomierza na obiekcie (w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych wyrobów) jest bardzo proste i w większości przypadków nie wymaga wizyty wyspecjalizowanego serwisu – dostarczamy zestaw fabrycznie zaprogramowany (do danego typu koryta) oraz wstępnie wykalibrowany (ustawienia wymaga tylko jeden parametr).

Budowa zestawu pomiarowego

* Przepływomierz FLOWBOX = Ultradźwiękowy czujnik poziomu z kablem łączącym + Przetwornik M1600
przelewy mierniczy

Założenia

Opisywany poniżej pomiar natężenia przepływu cieczy w oparciu o przelew mierniczy dokonywany jest metodą piętrzeniową (spiętrzenie cieczy uzyskuje się zastosowanym przelewem mierniczym). Poziom spiętrzenia mierzony jest przez czujnik ultradźwiękowy (opcjonalnie radarowy) i przeliczany, zgodnie z odpowiednią regułą, na wielkość natężenia przepływu przez przetwornik pomiarowy M1600.

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy. Ponadto przelewy miernicze mogą być stosowane jedynie w przypadku ścieków oczyszczonych, nie niosących zanieczyszczeń stałych.

Przykładowe instalacje naszych przelewów mierniczych
Budowa zestawu – przelewy miernicze

PRZELEW MIERNICZY

Oferujemy szeroki asortyment przelewów mierniczych, umożliwiających optymalizację pomiaru przepływu. Przelewy, wykonane zgodnie z normą ISO 1438:2008 „Hydrometry – Open channel flow measurement using thin-plate weirs”, najczęściej instalowane są w studzienkach mierniczych lub dopasowywane są do istniejącego kanału. Mogą być stosowane jedynie w przypadku ścieków oczyszczonych, nie niosących zanieczyszczeń stałych.

PRZELEW TRÓJKĄTNY

0,0002<Q[m3/s]<1
błąd pomiarowy do 3%

Przelew mierniczy trójkątny

PRZELEW KOŁOWY

0,0003<Q[m3/s]<25
błąd pomiarowy do 5%

Przelew mierniczy kołowy

PRZELEW PROSTOKĄTNY

0,001<Q[m3/s]<5
błąd pomiarowy do 1%

Przelew mierniczy prostokątny

PRZELEW TRAPEZOWY

0,0032<Q[m3/s]<82
błąd pomiarowy do 3%

Przelew mierniczy trapezowy