Przeznaczenie

Przepływomierze elektromagnetyczne przeznaczone są do pomiaru przepływu cieczy w zamkniętych instalacjach rurociągowych. Mierzą przepływ cieczy prądoprzewodzących – czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i obojętnych chemicznie oraz prądoprzewodzących mieszanin i pulp. Przewodność elektryczna mierzonego medium dla wykonania standardowego powinna być większa od 5 uS/cm. Urządzenia nie powodują spadku ciśnienia i nie posiadają części ruchomych. Przepływomierze elektromagnetyczne mierzą objętościowy strumień cieczy łącznie ze znajdującymi się w niej ciałami stałymi.

Przykładowe instalacje przepływomierzy

Zakresy przepływów dla wybranych średnic

przepływomierz elektromagnetyczny mpp zakresy

Warunki montażowe

 1. Przepływ cieczy
  Przepływomierze elektromagnetyczne mierzą z zadaną dokładnością przepływ cieczy o prędkości liniowej od 0,1m/s do 10m/s w wykonaniu standardowym.
 2. Przewodność cieczy
  Przepływająca przez czujnik przepływomierza ciecz powinna posiadać przewodność właściwą > 5 uS/cm (wykonanie specjalne: przewodność właściwa > 0,3 uS/cm.)
 3. Przepływ pełnym przekrojem
  Sposób zabudowy czujnika przepływomierza na instalacji powinien zapewnić przepływ pełnym przekrojem rury czujnika. W związku z tym zaleca się zabudowę czujnika na rurze wznoszącej lub dolnej części kolana rurociągu (syfon)

Sposoby montażu czujnika na rurociągu

przepływomierz syfon

Podstawowe dane techniczne

 1. Przetwornik MPP-04
  • Rodzaj obudowy: naścienna lub tablicowa
  • Zasilanie: ~230V, 50Hz
  • Wyjścia: prądowe 0/4…20mA, przekaźnikowe 2 x 2A/25V DC
  • Wykonanie specjalne: wyjście RS-485, współpraca z drukarką (RS232C)
  • Legalizacja do celów rozliczeniowych – GUM
  • Temperatura otoczenia: -5…50°C
  • Stopień ochrony: wersja naścienna: IP54, tablicowa: IP40
 2. Czujnik CP-04
  • Średnica czujnika: od 3mm do 2000mm
  • Zakres pomiarowy: 0…10m/s
  • Dokładność pomiaru:
   – w zakresie 0,1…0,5m/s – ±1% aktualnego przepływu
   – w zakresie 0,5…10m/s – ±0,5% aktualnego przepływu
  • Temperatura otoczenia: -30…60°C
  • Stopień ochrony: IP65
  • Możliwe wykonania przyłącza: złącza skręcane, zaciskowe lub kołnierzowe
  • Ciśnienie max: od 4Mpa do 1MPa4.

Kompletność

 • W skład kompletu wchodzi:
 • mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy
 • czujnik
 • kabel pomiarowy, łączący czujnik z przetwornikiem (standardowa długość = 10mb)
 • na życzenie: świadectwo legalizacji